"Cellissimo" cello concert helps children in Lithuania

Cellissimo muzika – Lietuvos vaikų pagalbai

"Cellissimo" cello concert helps children in Lithuania

Sausio 28 dieną labdaros organizacija ,,Saulutė” (Sunlight Children’s Aid), pakvietė į labdaringą koncertą, kuris buvo surengtas Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, pasibaigus 11 valandos šv. Mišioms. Ypatingoje vietoje – bažnyčioje, violončelėmis atliekami kūriniai įgavo ypatingą skambesį ir palietė klausiančiųjų širdis. Beveik šimtas klausytojų mėgavosi jaunuolių suburtos grupės Cellissimo dovanojama muzika irjos atlikimu, o pasibaigus koncertui, sužavėti kalbėjosi, kaip puikiai praleido popietę, koks nuostabus buvo koncertas.

Už šio labdaros tikslu surengtą koncertą ,,Saulutės” organizacija yra dėkinga savanorei Vaivai Vygantaitei Marchertienei, kurios sūnus Andrius Marchertas groja Cellissimo grupėje. Mamos paprašytas, Andrius pakvietė kitus grupės narius labdaringai pagroti, kad koncerto metu surinkti pinigai tarnautų kilniam tikslui.

Muzikantai groti mokėsi kitaip

Šis koncertas išskirtinis dar ir tuo, kad Cellissimo grupėje muzikuojantys jaunuoliai nuo vaikystės mokėsi groti ypatingu, Shinichi Suzuki sukurtu metodu. Japonų ugdymo filosofo, smuikininko S. Suzuki (1898–1998) mokymo sistemos esminis principas – kiekvienas vaikas gali išmokti. Tradiciškai manoma, kad talentas yra įgimtas, tačiau S. Suzuki teigia, jog kiekvienas vaikas gimsta su didžiule potencija išsiugdyti talentą, svarbu tikslingai kurti tam tinkamą aplinką. Vaikai nuo 3–4 metukų supažindinami su muzika, groti pradeda iš klausos, o mokymasis iš natų atsiranda vėlesniu mokymosi periodu. Suzuki metodas taip pat ypatingas tuo, kad į visą mokymosi procesą – pamokas ir repetavimą namuose yra aktyviai įtraukiami tėveliai, ypač tuomet, kai tik mažieji mokinukai pradeda groti. Tai ne tik suartina mažojo muzikanto šeimos narius, bet suvienija šių mokinių tėvelius į vieningą bendruomenę.

Dar vienas išskirtinis šios grupės bruožas – atliekant muzikinius kūrinius, nedalyvauja dirigentas. Kūrinio ,,vedlys” būna vienas iš jaunuolių, todėl koncerto metu galima pastebėti, kad, atliekant kūrinį, muzikantai stebi vieną iš savo kolegų.

Apie šį ypatingą S. Suzuki mokymosi metodą koncerto klausytojams papasakojo Vaiva Marchertienė, tad visi turėjo galimybę ne tik mėgautis ypatingai atliekama muzika, bet ir sužinoti kai ką naujo. Todėl koncertas tapo dar įdomesnis ir buvo ypatingas, nes nėra nieko nuostabiau, kai vaikai aukoja savo laiką ir talentą tam, kad paremtų kitus vaikus. 

Maya Bylsma, Heidi Huntington, Emma Posey Lahmann, Andrius Marchertas, Lukas Petersen, Sophia Cruz, John Kipp, Emma Lau, Brendan Novak, Jimmy Yu grojo violončelėmis, Maria Yeh grojo fortepijonu, o Chris Gu grojo kajonu (dėžutės formos mušamasis instrumentas).

Jaunuoliai atliko Antonio Vivaldi ,,Concerto in G minor for Two Cellos”, Leonard Cohen ,,Hallelujah”, Dmitri Shostakovich ,,Waltz No. 2 for Variety Suite”, Franz Schubert ,,Adagio from Octet, D. 803”, Vasen (arr. Avery Waite) ,,Vasenvalsen”, Randall Thompson (arr. Carey Beth Hockett) ,,Alleluia”, Michael Jackson (arr. Gunther Tiedemann) ,,Billie Jean”, Marlos Nobre „Poema III”, Astor Piazzolla (arr. Derek Snyder) ,,Oblivion”, Johann Sebastian Bach (arr. Steven Sharp Nelson) ,,The Cello Song” kūrinius.  

 Surinktos lėšos – dar vienos klasės įrengimui provincijoje

  Klausytojai ir ,,Saulutės” rėmėjai buvo dosnūs – renginio metu buvo surinkta 3 990 dolerių suma. Rėmėjų ir savanorių dėka šiam renginiui nereikėjo jokių išlaidų. Todėl visa surinkta suma atiteks Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos (Kėdainių raj.) klasės įrengimui, kurioje mokysis specialių poreikių vaikai. 

Klasių specialiųjų poreikių vaikams įrengimo projektas prasidėjo 2020 metais. Pagrindinis šio projekto rėmimo privalumas yra tas, kad pinigai skiriami ne vienam vaikui – įrengtomis klasėmis naudosis daug vaikų ilgą laiką. Todėl organizacija atsisako konkretaus vaiko rėmimo programos ir ateityje planuoja dirbti remdama panašius projektus.

Idėja remti specialių klasių įrengimą gimė po to, kai 2019 metais ,,Saulutės” nariai organizavo kompiuterių dovanojimo akciją mažuose miesteliuose nepasiturinčiose šeimose augantiems vaikams, kurie dėl prasidėjusios COVID-19 pandemijos turėjo mokytis namie ir neturėjo tam priemonių. Šis projektas tapo lemtingu, nes jo metu buvo sužinota, kad 2024 metais Lietuvoje negalią turintys vaikai bus integruoti į paprastas mokyklas, kurių dauguma yra senos statybos ir nėra pritaikytos tokiems vaikams. Taip natūraliai gimė nauja veiklos kryptis ir galima nuoširdžiai pasidžiaugti šiuo metu baigiama įrengti jau devinta, ,,Saulutės” organizacijos surinktomis lėšomis įrengiama klase.  

 Labdaros panaudojimas planuojamas atsakingai 

Renginio metu ,,Saulutės” pirmininkė Daina Siliūnienė visiems klausytojams pristatė projektą ir papasakojo, kaip atsakingai parenkama mokykla, kuriai bus paskirtas finansavimas specialios klasės įrengimui.

Pirmajame projekto etape ieškoma mokyklos. Tam iki šiol labai padėjo Lietuvoje gyvenęs Artūras Žilys. Neretai apie poreikį paremti mokyklą sužinoma iš artimųjų bei gerų pažįstamų, kurie rekomenduoja skirti pagalbą konkrečiai mokymosi įstaigai. Vienas iš pagrindinių pasirinkimo kriterijų – mokykla turėtų būti nedideliame Lietuvos provincijos miestelyje. Mažų miestelių savivaldybių biudžetai yra mažesni, todėl ir juose esančios mokyklos gauna ribotą finansavimą, o ir galinčių paremti verslų apylinkėse būna arba labai mažai, arba iš viso nėra. Radus tinkamą mokyklą, antrajame etape, visada aiškinamasi, ar dėl mažėjančio mokinių skaičiaus nėra planuojama ją uždaryti. Gavus patvirtinimą, kad mokykla nebus uždaryta, keliaujama prie trečio etapo – pokalbių su mokyklos vadovu, administracija ir mokytojais. Dažniausiai nuotolinio pokalbio metu A. Žilys ir D. Siliūnienė bendrauja su mokyklos direktoriumi, spec. poreikių mokytoju bei atstovais iš savivaldybės, kuriai priklauso mokykla. Pokalbio metu susipažįstama bei aiškinamasi tikslai, edukacinės paramos poreikių svarba.

  Ketvirtajame etape kalbamasi tiesiogiai su direktoriumi, kurio paprašoma detalus raštiško aprašymo, atsakant į klausimus: kodėl mokyklai šis projektas svarbus, kiek joje mokosi vaikų, kiek iš jų yra su specialiaisiais poreikiais, kiek vaikų gyvena nepasiturinčiose šeimose, kiek gauna nemokamus pietus ir t. t. Taip pat prašoma raštu išdėstyti, kiek ir kokių priemonių bei įrangos reikės specialiųjų poreikių klasei, kam ir kaip tai bus naudojama ir kiek tai   kainuos.

A. Žilys ir D. Siliūnienė mokyklų vadovams visada pasiūlo apsilankyti arba nuotoliniu būdu susisiekti su Kretingos rajono Darbėnų bei Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijomis, nes šios mokyklos yra labai progresyvios, turinčios optimaliai bei profesionaliai įrengtas specialiųjų poreikių klases, o pedagogai labai rezultatyviai jomis naudojasi. Nereta mokykla pasinaudoja patarimu ir pagal šių dviejų gimnazijų pavyzdį suplanuoja savo klasių įrengimą, todėl projekto organizatoriai preliminariai žino, kiek kainuos projektas. Apytiksliai ši suma būna maždaug 20 tūkst. dolerių. Kartais poreikiai viršija paramos galimybes, tuomet mokykla ieško vietinių rėmėjų Lietuvoje.  

Nė vienas doleris nenukrinta į šoną

  Pinigai pasirinktai finansuoti mokyklai skiriami ne visi iš karto, bet dalimis. Pirma dalis skiriama klasės įrengimo pradžiai. Tada prašoma atsiųsti nuotraukas, parodančias, kas už paskirtą pinigų sumą jau yra padaryta. Tada skiriama antra pinigų dalis. A. Žilys apsilanko mokykloje ir įvertina atliktus darbus, norėdamas įsitikinti, kad visi pinigai yra panaudoti tikslingai. Jei įrengimo projektas vyksta sklandžiai, skiriama trečia pinigų dalis galutiniam klasės įrengimui. Kai projektas būna užbaigtas, pamatyti galutinį rezultatą į Lietuvą skrenda D. Siliūnienė.

Viso klasės įrengimo projekto metu mokykla pateikia detalią ataskaitą apie tai, kur ir kam buvo išleisti pinigai ir koks galutinis rezultatas.

Toks detalus ir atsakingas procesas užtikrina, kad rėmėjų paaukoti pinigai yra tikslingai naudojami, todėl visiems, svarstantiems, ar verta remti ,,Saulutės” organizaciją, tampa aišku, kad nei vienas doleris nebus išleistas neteisingai. 2023-iaisiais metais ,,Saulutė” labdaringais tikslais į Lietuvą išsiuntė 150 785 dolerių sumą. 2024 metais planuojama įrengti specialiųjų poreikių klasę Kėdainių rajono Šėtos gimnazijoje, tad jei ieškote atsakingos organizacijos, kurią norėtumėte paremti, kviečiame aukoti ,,Saulutei” https://sunlightchildrensaid.org/projects/general-financial-support/

O ieškančius, kur galėtų prasmingai panaudoti savo laiką ir jėgas, kviečiame užsiregistruoti į savanorių gretas, parašant laišką SunlightChildrens Aid@gmail.com arba paskambinus tel. 630-852- 3204.

,,Saulutės” organizacijos vadovė D. Siliūnienė yra dėkinga renginio rėmėjams D. Musonis-Goodman ir anonimu panorusiam išlikti asmeniui.

Taip pat organizatoriai yra dėkingi renginio savanoriams: seselei Laimutei, Ramintai Jacobs, Ramutei Kazlauskienei, Daivai Kisielienei, Marytei Kriaučiūnienei, Daivai Majauskas, Ramintai Marchertienei, Vaivai Marchertienei, Daliai MusonisGoodman, Silvijai Radvilai, Mildai Šatienei, Rasai Statulevičienei, Rūtai Sūlai, Faustinai Varaneckienei ir Linai Žliobienei.

Read more