Donation to the Ukmergė Children’s Day Care Center

Upon receiving a special request from the Lithuanian Children’s Fund, in Vilnius, Lithuania, Sunlight Orphan Aid for Lithuanian, “Saulutė”, sent $2,000 in support to the Ukmergė Children’s Day Care Center.

Donation to the Ukmergė Children’s Day Care Center

The center supports children who live in difficult circumstances. Attached is a letter received from the center in Lithuanian requesting donations. General donations to Sunlight Orphan Aid for Lithuania, “Saulute” that are not allocated to the Sponsor a Child Program are primarily used for these types of unique requests.

_Vaikų dienos centrą lanko: 16 – 20 vaikų patiriančių socialinę riziką. Šie vaikai auga šeimose, kuriose tėveliai susiduria su sunkumais: trūksta tėvystės gebėjimų auklėjant ir ugdant vaikus (vaikai turi elgesio, emocijų valdymo sunkumų, sutrikę santykiai su tėvais, bendraamžiais, mokytojais), bedarbystė, neretai suaugę yra priklausomi nuo alkoholio, narkotikų. Neigiama tėvų patirtis ir psichologinės nuostatos verčia juos vengti kontaktų su mokykla, sveikatos įstaigomis ir net pačiu vaiku. Tinkamai auklėti vaikus bei siekti šeimos gerovės kliudo šeimų itin menkavertis savęs vertinimas, motyvacijos stoka. Yra keletas šeimų, kuriose vienas iš tėvų augina vaikus ir labai sunkiai verčiasi. Didžiajai daugumai šeimų reikalinga ne tik socialinė, bet ir psichologinė, konsultacinė, informavimo pagalba.
VDC dirba ištisus metus, todėl vaikai turi galimybę saugiai, aktyviai, sveikai leisti laiką ir vasaros atostogų metu.
Nedarbo, finansinių sunkumų, alkoholizmo veikiamos šeimos nebeatlieka auklėjamųjų funkcijų, neigiamas tėvų gyvenimo pavyzdys formuoja vaikuose iškreiptą gyvenimo sampratą, negatyvų požiūrį į socialinę aplinką, visuomenę, save. Beveik visose šeimose trūksta palaikymo, stimuliavimo, dažnai vyrauja chaotiški santykiai. Sutrikus šeimos darnai, susidarius šaltam mikroklimatui įprastai prasideda šeimos degradacija, kuri pirmiausiai skaudžiai paliečia vaikus, todėl labai svarbu tokioms šeimoms padėti ir teikti joms visokeriopą pagalbą. Daugelis probleminėse šeimose augančių vaikų neugdomi, vaikai prastai lanko mokyklą, dažnai užsikrečia pedikulioze, namuose neužtikrinama pamokų ruoša. Vaikų mokymosi motyvacija nepakankama, nes šeimoje dažnai vaiko mokymuisi neteikiamas prioritetas. Dėl nepakankamų tėvų pajamų ar atsainaus požiūrio į vaikus ne kiekvienas vaikas gali lankyti būrelius ar kitas papildomo ugdymo įstaigas. Praradusiems mokymosi motyvaciją, turintiems elgesio problemų vaikams sudaromos prielaidos nusižengti. Įvertindami situacijos rimtumą šiuo VDC projektu siekiame vaikams, patiriantiems socialinę riziką, pasiūlyti pozityvią veiklą.
Socialiniai darbuotojai dažnai įvairius renginius, veiklas, šventes, todėl nuolat ieškome rėmėjų, kurie galėtų paįvairinti vaikų šventes dovanėlėmis, drabužiais, priemonėmis edukacijoms ir t.t Metams bėgam vis sunkiau surasti žmonių, norinčių padėti likimo nuskriaustiems vaikams…

Su pagarba,
Jurgita Krukauskienė
/Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro
Socialinio darbo su šeimomis skyriaus vedėja/_

Read more