Pavasario saulė prašvito meiliai

Šių metų organizacijos nauja iniciatyva yra „FabLab“ įrengimas, kurios mokina mokinius robotikos (automation) principų.

Pavasario saulė prašvito meiliai

Ne veltui šį straipsnį norime pradėti Maironio eilėmis, nes organizacija „Saulutė“ (Sunlight Children’s Aid for Lithuania) gyvuojanti jau 30 metų, savo veikla neria į platesnius vandenis!

Šių metų organizacijos nauja iniciatyva yra „FabLab“ įrengimas (Digital Fabrication Laboratories), kurios mokina mokinius robotikos (automation) principų ir net duoda mokiniams progą dalyvauti tarptautiniuose konkursuose.

FabLab, dalies technologijų centro / laboratorijos įrengimo laukiami rezultatai:

  1. puoselėti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, bendravimą;

  2. ugdyti mokinių domėjimąsi fizika, informatika, inžinerija, biologija, technologijomis, tekstile, maisto ruošimu;

  3. plėtoti mokinių mokomųjų bendrovių siejamų su inžinerija, technologijomis, menais, veiklas;

  4. dalintis sukurtomis erdvėmis su būsimais gimnazijos mokiniais, kurie mokosi kitose mokyklose, t. y. puoselėti veiklas tinklaveikoje su kitomis mokyklomis, su specialiąja mokykla Kybartuose (sukurti robotikos užsiėmimų programas spec. poreikių mokiniams ir juo atsivežti į kassavaitinius užsiėmimus);

  5. puoselėti gimnazijos mokinių savanorystę ir bendradarbiavimą, padedant organizuoti veiklas jaunesniems mokiniams iš kitų mokyklų, specialiųjų poreikių mokiniams;

  6. dalyvauti šalies robotikos varžybose, veiklose, kuriose mokiniai save realizuotų įgiję žinių ir patirties „FabLab“.

Gamybos laboratorijos „FabLab“ tikslas, kad jos mokiniai galėtų konkuruoti ir tobulėti technologijų srityse. Tikrai suteikiame jiems tvirtą startą šviesesnės ateities link!

Šiuo metu laboratorijas įrenginėjame dviejuose Vilkaviškio ir Švenčionėlių gimnazijose.

„Saulutės“ organizacija stengiasi padėti kuo daugiau vaikų Lietuvoje kurie gyvena mažesniuose miesteliuose. Ten mes norime padėti vaikams su specialiais poreikiais, bet tuo pačiu nepamiršti tų vaikų, kurie nekalti jog yra gimę mažuose miesteliuose ar kaimuose.

Lietuva yra nedidelis kraštas, bet tai nereiškia, kad Lietuva negali būti GALINGA!

Pažiūrėkime į Lichtenšteiną, kuris turi tik 38.000 gyventojų ir yra antra mažiausiai aplankyta turistų Europoje, neturi net savo komercinio aerodromo, bet per capita GDP yra antra aukščiausia pasaulyje.

Senais laikais Lietuva pasižymėjo žemdirbyste, dabar Lietuva turi puikią progą pasižymėti technologijos srityse. Pagal šių metų kovo 19 dienos „Global Finance“ straipsnį su „Global Finance 2022 Ranking of the World's Most Technologically Advanced Countries“ reitingu, Lietuva yra 30 vietoje iš 67, jau lenkia Latviją (37 vietoje), ir vejasi Estiją (22 vietoje).

Ar neapsimoka mums padėti Lietuvos vaikams technologijos srityse, kad kaip Lichtenšteinas, Lietuva nesijaudintų dėl savo krašto dydžio ir žmonių skaičiaus, o galėtų labai artimoje ateityje girtis, kad pasaulyje žydi kaip stiprus technologijos centras?

Todėl „Saulutės“ rėmėjai nori padėti „FabLab“ projektams isikurti lietuvos mažuosiuose miesteliuose. Taip mokiniai iš mažesnių miestelių turės galimybę dalyvauti tarptautiniuose technologijos mokslo konkursuose, kuriuose jau dalyvauja mokiniai iš Vilniaus.

Kaip organizacijai, mums tebėra svarbu, kad vaikai, kuriems reikia daugiau ypatingo dėmesio, nebūtų atskirti, kad turėtų kokybišką erdvę mokymuisi Lietuvos mokyklose ir gimnazijose! Šie vaikai – tai silpnoji švietimo sistemos grandis. Teoriškai žinome, kad juos reikia integruoti. Po kelių metų visos bendrojo lavinimo mokyklos privalės priimti tokius vaikus į klases. Tačiau kaip priimti ne „popieriuje“, bet iš tikrųjų, visa širdimi? Todėl 2020 metų pabaigoje „Saulutės“ organizacija sutiko paremti pirmąjį projektą Mosėdžio gimnazijoje, Skuodo rajone. Juokais, ne juokais perspėjome mokyklos direktorę, kad jų mokykla bus laikoma kaip pavyzdys kitoms mokykloms. „Saulutės“ rėmėjų surinktais 20193,00 eurais ir vietinių gyventojų pastangomis buvo 2021 m. liepos mėn. įrengtas kabinetas kuris padalintas į šešias dalis. Tuo būdu yra galimybė logopedei, skaitymo specialistei, fizioterapeutei ir kitiems specialistams ramiai dirbti su savo mokiniu, o mokinys nesivaržydamas priekį kitų klasiokų gali atidžiau atlikti užduotis.

2022 metais „Saulutės“ (Sunlight Children’s Aid for Lithuania) rėmėjų aukomis galėjome užbaigti projektus dar keturiuose mokyklose, t.y. Salantų gimnazijoje (18016.99 euro), Kretingos Jurgio Pabrėžos Universitetinėje gimnazijoje (10980,00 eurų), Marijos Tiškevičiūtės mokykloje (15211,00 eurų) ir Darbėnų gimnazijoje (21230,00 eurų). Taip pat spalio 2 d. pradėjome projektą Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje 15760,00 eurų (jau esame persiuntę 7890,00 eurų). Tai per vienerius metus įrengsime patalpas minimaliai 5 mokykloms, kuriose mokiniai su ypatingais poreikiais galės laisvai mokytis, kad jiems dabartinės kliūtys būtų sumažintos, kad jie turėtų pilnas galimybes pasiekti gyvenime tai ko jie pageidauja!

Mūsų darbas nesibaigia, dabar aktyviai žiūrime pirmyn į kitus Lietuvos miestus ir rajonus. Šiemet pradėjome dar kelis projektus Marijampolės „Sūduvos“ ir Panevėžio „Smilgių“ gimnazijose.

Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijoje pajudėjo skaityklos-multifunkcinio centro remonto darbai, bus įrengta nauja klasė, skirta specialiųjų poreikių ir „rizikos grupės“ mokiniams, darbai planuojami pabaigti iki rudens semestro pradžios!

Panevėžio „Smilgių“ gimnazijoje įrengta klasė „Indrutės erdvė“, šviesaus atminimo „Saulutės“ organizacijos pradininkei ir ilgametei direktorei Indrei Tijūnėlis pagerbti! Mokinukai jau džiaugiasi naudodamiesi naujomis priemonėmis įsigitomis už lėšas, kurias skyrė Amerikos lietuvių organizacija ,,Saulutė“ (dabartinė direktorė Daina Siliūnas). Interaktyvūs ekranai, kompiuterinė įranga, šviečiantis molbertas, kitos mokomosios priemonės motyvuoja vaikus. Jie patiria sėkmės jausmą ir tampa vis aktyvesni. Smagu matyti žibančias akutes.

Primename, kad „Saulutės“ (Sunlight Children’s Aid for Lithuania) organizacija, originaliai „Sunlight Orphan Aid for Lithuania“, įsteigta JAV 1993 m., šiuo laiku surinktomis aukomis remia Lietuvos mokyklų vaikus turinčius ypatingų poreikių, steigia klases, kuriose galėtų šiuolaikiškai efektingai mokyti visus mokinius nežiūrint į tai kokie yra jų trūkumai.

Jei nemoki skaityti, nemoki taisyklingai kalbėti, kreipti dėmesį, valdyti emocijas, išmokti įveikti ir nugalėti fizinius apribojimus dabar... kas bus tuomet ateityje???

Šie laimingi vaikai turės galimybę išsikelti savo tikslus, o ne juos kelti pagal specialiuosius poreikius!

https://aidas.us/pavasario-saule-prasvito-meiliai

Read more