Board Members

All of our board members and members at large are volunteers and receive no financial compensation.

Current members

Chairperson

 • Daina Siliūnas

Advisory Chair

 • Indrė Tijūnėlis

Treasurer

 • Alė Lelis

Secretary

 • Laima Braune
 • Birutė Nalis

Correspondent

 • Rita Pašilė

Sponsor a Child Program Coordinator

 • Daiva Kisielius

Legal Advisor

 • Lina Žlioba

Authorized Representative in Lithuania

 • Artūras Žilys

Special Events Chair

 • Judy Sidrys
 • Fausta Varaneckas

Liaison for Lithuanian Affairs

 • Daiva Majauskas

Web Administrator

 • Mary Kriaučiūnas

Member at Large

 • Shirley Ambutas
 • Loretta Barisas
 • Marytė Černius
 • Ilona Didžbalis
 • Raminta Jacobs
 • Nijolė Kašuba
 • Ramutė Kazlauskas
 • Baniutė Kronas
 • Milita Lauraitis
 • Vida Maleiška
 • Raminta Marchertas
 • Vaiva Marchertas
 • Jūratė Maurukas
 • Žibutė Pranckevičius
 • Ramunė Račkauskas
 • Milda Satas
 • Aušra Saulis
 • Rūta Sula
 • Lina Smilgienė
 • Laima Žlioba